Používáme soubory cookies k zajištění kvality služeb. Více informací zde. Souhlasím a zavřít

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky firmy Kadlec-Software.

 

Dodavatel

Dodavatelem je Josef Kadlec, IČO: 06347011, se sídlem Malesická 708/3, 318 00 Plzeň.

Ustanovení o mlčenlivosti

Dodavatel i objednatel se zavazují, že nebudou poskytovat žádné neveřejné informace o díle třetím stranám. Objednatel se zavazuje, že zaváže všechny spolupracující osoby, které budou mít přístup k neveřejným informacím smlouvou o mlčenlivosti se smluvní pokutou minimálně 300 000 Kč. Neveřejnými informacemi se myslí všechny informace, které nejsou veřejně dostupné na webu objednatele nebo v realizované prezentaci.

Vlastnictví díla

Webová prezentace, e-shop nebo aplikace je až do úplného uhrazení všech závazků vůči dodavateli vlastnictvím dodavatele a ten si vyhrazuje právo prezentaci po dvou upomínkách k neuhrazené faktuře odstavit prozovu a vypnout nebo jinak znefukčnit.

Po uhrazení je prezentace je vlastnictvím objednatele a to po dobu trvání smlouvy o dílo

Není povolené využívat bez souhlasu objednatele jakékoliv části díla pro další projekty, weby, e-shopy nebo je jakkoliv jinak dále šířit.

Spolupráce

Prosím předávejte podklady a další potřebné informace dle časového plánu. V případě, že objednatel po dobu 2 měsíců od výzvy formou e-mailu nepředá potřebné podklady informace a další potřebné materiály, má dodavatel nárok na uhrazení celé částky za dílo.

Záruka

Záruka na dílo trvá pod dobu jednoho roku od spuštění prezentace na doméně objednatele pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na:

 • Všechny chyby, které se objeví po zásahu objednatele do zdrojových kódů webu
 • Chyby vzniklé změnou implementace a technické specifikace třetích stran - sociální sítě, ekonomické software, změnou jejich API apod.
 • Chybné zobrazení v nové generaci prohlížečů a chybné zobrazení v neaktuálních verzích standardně podporovaných prohlížečů ( Chrome, Firefox, MS Edge, Safari, IE 11 ) a nestandardních zařízeních Podporovány jsou:
  • Chrome verze 57 <
  • FireFox verze 56 <
  • IE verze 11<
  • MS Edge verze 40 <
  • Safari verze 10.1.2 <
 • Chyby způsobené poskytovatelem webhostingu
 • Chyby způsobené obsluhou

Standardní podpora e-mailových klientů

Standardně podporujeme zobrazení v následujících a nejpouživanějších typech e-mailových klientů :

 • Seznam e-mail
 • Gmail
 • MS Outlook 2016

E-mailoví klienti vlivem přeposlání nebo odpovědi mohou newsletter zdeformovat. Problematičtí e-mailoví klienti, kteří mohou newsletter nesprávně zobrazovat (ladění zobrazení v těchto klientech je pak za příplatek):

 • Outlook 2010 a starší
 • Méně používané aplikace pro e-mailové klienty (Yahoo, Samsung mail a další)

Obecná omezení e-mailových schránek

 • Pokud e-mail přesahuje určitou velikost, některé schránky ho zkrátí a přidají odkaz na zobrazení celého e-mailu. Bude tedy třeba respektovat datové omezení newsletteru (například max. počet článků v jednom newsletteru apod.)
 • Pokud e-mail obsahuje moc obrázků a odkazů, některé schránky ho zařadí místo primární schránky do schránky pro promo akce.
 • Některé schránky blokují měření zobrazení e-mailu. Toto záleží na nastavení daného uživatele.

Odstranění problémů a chyb

V záruce odstraní dodavatele chyby, které mají vliv na zobrazení klientům a mají přímý vliv na podnikání objednatele co nejdříve, nejpozději během následujícího pracovního dne po oznámení, pokud není stanoveno jinak.

Chyby, které nemají přímý vliv na podnikání objednatele podle důležitosti během 2-10 pracovních dnů.

„Chyby“, které nemají přímý vliv na objednanou funkčnost a které nebudou nahlášeny do 2 měsíců od spuštění díla se nepovažují za chyby, ale za vlastnost výsledného díla.

Po uplynutí záruční doby je odstranění chyb zpoplatněno.

Hodinové sazby

Práce v redakčním systému, obsahové práce: 190 Kč/h

Kódování: 399 Kč/h

Programování: 799 Kč/h

Grafikcé práce: 399 Kč/h

Konzultace: 399 Kč/h

Domény a webhosting

Domény a webhosting se automaticky prodlužují  na další období. V případě, že nechcete webhosting či doménu prodloužit, musíte toto oznámit minimálně 1 měsíc před expirací. Po tomto datu dohází k uhrazení a k automtickému prodloužení.

Platnost smluvních podmínek

Objednáním jakékoliv služby u objednatele akceptujete tyto smluvní podmínky.

 

Novinky a zajímavosti

Co je nového u nás ve firmě a v celém on-line světě?

Platby na e-shopu pohodlně

Gopay je on-line platební bránou plnou výhod. Kadlec-Software toto...

Jak na obsahový marketing?

Obsah by měl zahrnovat jak užitečné, tak i zajímavé informace,...

reCAPTCHA v3

Google uvedl novou verzi služby reCAPTCHA. Inovovaná...