Kadlec - Software

Dodavatel

Dodavatelem je Josef Kadlec, IČO: 06347011, se sídlem Malesická 708/3, 318 00 Plzeň.

Ustanovení o mlčenlivosti

Dodavatel i objednatel se zavazují, že nebudou poskytovat žádné neveřejné informace o díle třetím stranám. Objednatel se zavazuje, že zaváže všechny spolupracující osoby, které budou mít přístup k neveřejným informacím smlouvou o mlčenlivosti se smluvní pokutou minimálně 300 000 Kč. Neveřejnými informacemi se myslí všechny informace, které nejsou veřejně dostupné na webu objednatele nebo v realizované prezentaci.

Vlastnictví díla

 

Spolupráce

Abychom mohli dílo realizovat a plánovat další projekty, prosím předávejte podklady podle časového harmonogramu. V případě, že objednatel po dobu 30-ti dnů od výzvy formou e-mailu nepředá potřebné podklady, má dodavatel nárok na uhrazení celé částky za dílo.

Záruka

Záruka na dílo trvá po dobu 24 měsíců od spuštění finální podoby díla na doméně objednatele pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na:

 

Standardní podpora e-mailových klientů

Standardně podporujeme zobrazení v následujících a nejpouživanějších typech e-mailových klientů :

E-mailoví klienti vlivem přeposlání nebo odpovědi mohou newsletter zdeformovat. Problematičtí e-mailoví klienti, kteří mohou newsletter nesprávně zobrazovat (ladění zobrazení v těchto klientech je pak za příplatek):

 

Obecná omezení e-mailových schránek

 

Odstranění problémů a chyb

 

Hodinové sazby

Domény a webhosting

Domény a webhosting se automaticky prodlužují  na další období. V případě, že nechcete webhosting či doménu prodloužit, musíte toto oznámit minimálně 1 měsíc před expirací. Po tomto datu dohází k uhrazení a k automtickému prodloužení. Není-li stanoveno dohodu smluvních stran jinak.

Akceptování a platnost smluvních podmínek

Objednáním jakékoliv služby u dodavatele akceptujete tyto smluvní podmínky.

Aktualizce smluvních podmínek

Smluvní podmínky průběžně aktualizujeme. Poslední aktualizace 1.1.2023.I vám zajistíme skvělý web, e-shop nebo grafiku. Napište nám.

Pošlete nezávaznou poptávku níže nebo zavolejte nám zavolejte na číslo 720 306 633.

Nezávazně poptat

Josef Kadlec

Majitel firmy a hlavní konzultant

kadlec@kadlec-software.cz +420 720 306 633
Napište, rád Vám pomohu.

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zajištění kvality služeb. Více informací zde.